Att välja ett namn

Gonte I Sverige finns en person med det namnet, det är inte uppenbart vare sig hon eller han, det är jag. Och jag förblir Gonte, men jag vill lägga till ett uppenbart kvinnligt namn. Ett namn som leder de som inte känner mig direkt till rätt pronomen…

Till viss del anar jag att jag går igenom lite av samma process som blivande föräldrar. Vad är ett bra namn? Vad tycker alla andra blir ett bra namn? Spelar betydelsen roll? Jag känner någon som känner någon som heter X, kan jag verkligen ta hennes namn?

Det här är några av de namn som andra föreslagit, eller som jag själv funderat på: Maria, Amelia, Greta, Beatrice, Joni, Malin, Isabell, Bella, Rosa, Gontina, Gontessa, Tessa, Natalie, Sara, Jonna, Viola, Hanna, Joni, Alicia, Jouline, Amanda, Sofie, Felicia

Hjälp mig: Vad tycker du passar?